Bestuurswijzigingen

Tijdens de algemene ledenvergadering van donderdag 13 april jl. hebben er enkele bestuurswijzigingen plaatsgevonden.

Oud voorzitter Jeroen Jansen heeft na een jaar van ‘warme overdracht’ definitief afscheid genomen van het bestuur van c.v. de Paverts. Jeroen is een man met een groot hart voor Zeddam en speciaal voor onze carnavalsvereniging. In 2016 heeft hij zitting genomen in het bestuur van c.v. de Paverts. Zeker niet als onbekende, want in 2013 was hij onder het motto ‘LÈÈF OW UUT’ prins Carnaval. Zo heeft Jeroen o.a. de optochtcommissie en jeugdcommissie mogen begeleiden. In 2019 werd Jeroen de 9e voorzitter van onze vereniging, een taak die hij drie jaar lang  vol verve heeft uitgevoerd. Graag willen wij Jeroen bedanken voor alles wat hij voor onze vereniging heeft betekend.

Karin te Kaat heeft in de vergadering medegedeeld dat ook zij zal stoppen als bestuurslid en secretaris. Helaas voor onze vereniging heeft Karin op haar werk een mooie uitdaging aangeboden gekregen en deze kans gegrepen. Namens alle leden van c.v. de Paverts willen wij haar dan ook succes wensen en bedanken voor alles wat zij voor onze mooie vereniging heeft betekend.

Het bestuur heeft Roy Engelbarts voorgedragen als nieuwe secretaris. Na goedkeuring door de vergadering is Roy benoemd als nieuwe secretaris van de carnavalsvereniging.

Na een telefoontje en een kop kop koffie mocht het bestuur Bas Ketelaar voordragen als nieuw bestuurslid van c.v. de Paverts. Bas is ook geen onbekende van de vereniging en wilde graag weer een wat actievere rol binnen onze vereniging. De vergadering reageerde erg enthousiast en stemde unaniem in met zijn benoeming. We wensen hem dan ook veel succes en plezier toe.

Jörg Knuvink is al sinds 2014 actief bestuurslid en was aftredend en herkiesbaar. Jörg heeft een groot verenigingshart en gaf vol enthousiasme aan er nog een ambtstermijn aan vast te willen plakken.

Wij wensen Bas, Roy en Jörg heel veel succes en hebben alle vertrouwen in de toekomst.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *