Bestuurswijzigingen

Tijdens een goed bezochte algemene ledenvergadering hebben er enkele bestuurswijziging plaats gevonden.

Voorzitter Jeroen Jansen heeft de vergadering medegedeeld dat hij gaat stoppen als voorzitter en de voorzittershamer door wil geven. Jeroen blijft aankomend jaar beschikbaar als bestuurslid om het gewijzigde dagelijks bestuur te ondersteunen.

Het bestuur heeft secretaris Niels Blecking voorgedragen als nieuwe voorzitter van de vereniging. Na goedkeuring door de vergadering is Niels benoemd als nieuwe voorzitter van de carnavalsvereniging. Niels heeft een groot Pavertshart en gaf aan vol enthousiasme zijn rol te gaan vervullen, waarbij hij de nadruk legde om dat vooral samen te doen met het bestuur, de werkende leden en alle leden.

Karin te Kaat zal als eerste vrouwelijke secretaris de rol van Niels overnemen in het bestuur.

Wij wensen Niels & Karin heel veel succes en hebben alle vertrouwen in de toekomst. Met hopelijk volgend jaar weer een volledig carnavalsprogramma in Pavertsdarp.

Zo zie-j ’t nörges!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *